שמחה משולשת, ח' אדר התשע"ז

י"א אדר תשע"ז
הרב ערן טמיר יום עיון לחג פורים, ח' אדר התשעז בכל מצווה יש שתי מצוות, הפעולה הטכנית והיחס הנפשי למצווה. השמחה היא התוכן הפנימי של המצווה. השמחה היא נטיה טבעית לאדם ואדם בריא בגופו ובנפשו הוא אדם שמח. ישנן שלוש דרגות של שמחה - הסחת דעת מהכאב, קניין חדש ושמחה עולמית פנימית שהיא השמחה האידאלית והעליונה ביותר.