על נסתר ונגלה במגילה ובחיים, ח' אדר התשע"ז

י"א אדר תשע"ז
הרב יואב מלכא - יום עיון לחג פורים, ח' אדר התשע"ז. העולם הוא כלי שהקב"ה מגלה את רצונו. בפורים אנחנו חוגגים את הופעתו של הקב"ה בתוך הטבע.