עיר שחוברה לה יחדיו - הרב רונן טמיר -יום ירושלים תשע"ד