מה פירוש להיות יהודי, ח' אדר התשע"ז

י"א אדר תשע"ז
הרב יהודה בן ישי, ראש מכון אורה - יום עיון לחג פורים, ח' אדר התשע"ז. מרדכי היה מיוחס לשני השבטים שנתנו מלכות לעמ"י, שאול המלך משבט בנימין ודוד המלך משבט יהודה. מרדכי נקרא מרדכי היהודי כיוון שכפר בעבודה זרה.