התכונה המהותית של האדם היא הנבואה

כ"ד סיון תשע"ז
התכונה המקורית של האדם היא שהוא שומע את דבר האלוהים, אך היא הלכה לאיבוד במהלך ההיסטוריה והיא נשארה כתכונה קולקטיבית בעם ישראל.