הרב רונן טמיר שמונה פרקים לרמבם כג שבט התשעו

כ"ט אדר תשע"ו