הרב רונן טמיר שמונה פרקים לרמבם חלק המרגיש יט' כסלו התשעו

ט"ו שבט תשע"ו