הרב יעקב שמעון פרקי אמונה עפי משנת הרמחל כד חשון התשעח