הרב יהודה בן ישי

<p></p> <hr id="system-readmore" /> <p></p> <p></p>

שיעורים

19:00
הרב יהודה בן ישי מזמורי תהילים שיעור סיום יב תמוז
מזמורי תהילים
הרב יהודה בן ישי
לפני 6 חודשים
29:00
הרב יהודה בן ישי שות אחרון ז תמוז
שאלות ותשובות
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
26:00
הרב יהודה בן ישי שמונה פרקים לרמבם שיעור אחרון ו תמוז
שמונה פרקים לרמב"ם
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
43:00
הרב יהודה בן ישי טלטול מוקצה א תמוז
נתיבות תשובה פרטיות
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
36:00
הרב יהודה בן ישי שות ל סיון
שאלות ותשובות
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
34:00
הרב יהודה בן ישי שמונה פרקים לרמבם כט סיון
שמונה פרקים לרמב"ם
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
37:00
הרב יהודה בן ישי מזמורי תהילים כח סיון
מזמורי תהילים
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
23:00
הרב יהודה בן ישי שבת ומועד כד סיון
שבת ומועד
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
34:00
הרב יהודה בן ישי שות כג סיון
שאלות ותשובות
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
51:00
הרב יהודה בן ישי הלכות הפרשת חלה כ סיון
כשרות הבית
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
40:00
הרב יהודה בן ישי שבת ומועד יז סיון
שבת ומועד
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
39:00
הרב יהודה בן ישי שמונה פרקים לרמבם טו סיון
שמונה פרקים לרמב"ם
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
42:00
הרב יהודה בן ישי מזמור קכה יד סיון
מזמורי תהילים
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
43:00
הרב יהודה בן ישי שבת ומועד י סיון
שבת ומועד
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
33:00
הרב יהודה בן ישי שות ט סיון
שאלות ותשובות
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
19:00
הרב יהודה בן ישי 8 פרקים לרמבם דרך האמצע ח סיון
שמונה פרקים לרמב"ם
הרב יהודה בן ישי
לפני 7 חודשים
42:00
הרב יהודה בן ישי מזמורי שיר למעלות ז סיון
מזמורי תהילים
הרב יהודה בן ישי
לפני 8 חודשים
44:00
הרב יהודה בן ישי הלכות חג השבועות ג סיון
שבת ומועד
הרב יהודה בן ישי
לפני 8 חודשים
לכל שיעורי הרב יהודה בן ישי