הרב אורי שרקי מעשה בראשית יא אלול התשע"ה

ז' חשון תשע"ו