הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל כז שבט

כ"ז שבט תשע"ח