הרב אופיר פריד תפארת ישראל למהרל טז כסלו התשעח

ט"ז כסלו תשע"ח