הרבנית דינה ראפ

שיעורים

50:00
הרבנית דינה ראפ יום עיון לבין המצרים יב תמוז
ימי עיון
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
59:00
הרבנית דינה ראפ מדות ישראליות ה תמוז
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
01:00:00
הרבנית דינה ראפ מידות ישראליות כח סיון
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
31:00
הרבנית דינה ראפ מדות ישראליות כא סיון
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
01:02:00
הרבנית דינה ראפ להיות חלק מהכלל יד סיון
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
01:02:00
הרבנית דינה ראפ מידות ישראליות ז סיון
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
57:00
הרבנית דינה ראפ מידות ישראליות כט אייר
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
01:04:00
הרבנית דינה ראפ יראת העונש טו אייר
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
01:01:00
הרבנית דינה ראפ ביטחון ואמונה ח אייר
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
01:05:00
הרבנית דינה ראפ 70 לשיבה יום עיון לקראת יום העצמאות א אייר
ימי עיון
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
56:00
הרבנית דינה ראפ יום עיון לפסח תשעח
ימי עיון
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
01:04:00
הרבנית דינה ראפ מידות ישראליות יח אדר
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
58:00
הרבנית דינה ראפ יום עיון לפורים יא אדר
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
01:06:00
הרבנית דינה ראפ מידות ישראליות כז שבט
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
49:00
הרבנית דינה ראפ מידות ישראליות כ שבט
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
01:02:00
הרבנית דינה ראפ יום לימוד נשים לטו בשבט יג שבט
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
01:00:00
הרבנית דינה ראפ מדות ישראליות ו שבט
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
01:01:00
הרבנית דינה ראפ מדות ישראליות יד טבת
מדות ישראליות
הרבנית דינה ראפ
לפני שנתיים
לכל שיעורי הרבנית דינה ראפ