המן מן התורה, מניין? ח' אדר התשע"ז

י"א אדר תשע"ז
הרב יעקב שמעון - יום עיון לחג פורים, ח' אדר התשע"ז.