בין שמואל הנביא ליום ירושלים - הרב ערן טמיר - יום ירושלים תשע"ד