אדם ממקום כפרתו - הרב יהודה בן ישי - יום ירושלים תשע"ד