He

Fr

Es

Ru

En

לשמוע קול שופר – בארצנו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

ראש השנה כשמו כן הוא – ראש לכל השנה. כשם שראשו של האדם משפיע על כל האדם פיזית ורוחנית, כך גם ראש השנה משפיע על כל השנה כולה. לכן המנהגים שאנו נוהגים ביום זה, כמו ברכת איש את רעהו בשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה, וכמו האכילה של תפוח בדבש, והאמירות של 'יהי רצון' על המאכלים השונים – כולם באים להטביע את חותמם על כל השנה. אלו דיבורים עומדים ברומו של עולם ואל לנו לזלזל בהם, אדרבא אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך.

בייחוד עלינו לשמוע ולהקשיב היטב לקולות השופר שיש להם תוכן ומשמעות, שהמתמלא מהם לא רק שהוא מתעורר מתרדמתו שנרדם במשך השנה ומשפר את מעשיו ומידותיו, אלא הוא זוכה להתקרב לריבונו של עולם – ומתנוצץ בו אור האמונה, שהשי"ת אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. כיצד? כידוע, קולות השופר נפתחים בתקיעה, אחריה שברים, תרועה, ובסוף תקיעה, ובסיום כל התקיעות – תקיעה גדולה. חז"ל, בבואם לתאר את הקולות הללו, קוראים לתקיעה קול פשוט, המרמז על מידת החסד, ולשברים ולתרועה – קולות בכי, יללה ואנחה, המרמזים על מידת הדין. באים הקולות האלוקיים ללמדנו ולהזכירנו וכן לחזק את אמונתנו שבאמת הקב"ה מנהיג את עולמו ועולמנו במידת החסד "כי טוב ד' לכל ורחמיו על כל מעשיו", "והאלקים עשה את האדם ישר", דהיינו, טוב במהותו, אלא ש"המה ביקשו חשבונות רבים. שטף החיים של העולם הזה המורכב מחשבונות רבים, מסתיר מאתנו את הרצון הטוב האלקי השורה בכל מקום, כי מלוא כל הארץ כבודו ומלכותו בכל משלה.

אבל ישראל מאמינים בני מאמינים. גם בהסתר פנים, גם כאשר יש מצבים של בכי, אנחות ויללות, אנו יודעים ומכירים שהכל לטובה, לכן אנו מסיימים שוב בתקיעה – בקול פשוט המרמז על מידת החסד והרחמים, שאינה פוסקת בכל זמן ובכל מצב, ומתגלה כשמש הזורחת אחרי הלילה החשוך.

נכון לעכשיו, לא רק לבחינה האישית והפרטית מתייחסים קולות השופר, אלא גם למצבו הכללי של עם ישראל והעולם כולו. ולזה רומזת התקיעה הגדולה בסוף התקיעות, קול שופרו של משיח, כפי שאנו מתפללים יום יום "תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גלויות, וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו". אשרינו שאנו זוכים בראש השנה לשמוע את קול השופר בארץ חיינו, ולא ירחק היום ונזכה לביאת משיח צדקנו ולגאולה בתשובה שלמה.

בצפייה לישועה השלמה

בברכת שנה טובה ומתוקה

וכתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל

דב הכהן ביגון

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
סוד גבורות גשמים – הרב ערן טמיר
סוד גבורות גשמים - הרב ערן טמיר
42 דקות
play3
בית המדרש
'ותן טל ומטר' – ברכת השנים – הרב דב ביגון
'ותן טל ומטר' - ברכת השנים - הרב דב ביגון
12 דקות
play3
בית המדרש
הרמח"ל – הקואוצ'ר של המאה 21 (מסילת ישרים 1)
הרמח"ל - הקואוצ'ר של המאה 21 (מסילת ישרים 1)
56 דקות
play3
בית המדרש
הוא היה גיבור ציד לפני ה' – הרב ערן ישועה
הוא היה גיבור ציד לפני ה' - הרב ערן ישועה
43 דקות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x