He

Fr

Es

Ru

En

תשובה עם אחריות אישית

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

יש שרגילים לתלות את ירידתם המוסרית בסיבות חיצוניות כאלה ואחרות – אם בסביבה שלא היתה תורנית מספיק ולכן לא יכלו לספוג ממנה ולדעת את הדרך הנכונה, ואם בסיבות של פרנסה, שאילו היתה פרנסתם ברווח היו יושבים ללמוד יותר, לקבוע עיתים לתורה, וכיו"ב.

כזה היה גם ר' אלעזר בן דורדיא שהגמרא מספרת עליו שכשנודע לו מפי אותה אשה שפלה שאינו יכול לחזור בתשובה, "הלך אל ההרים והגבעות ואמר להם בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו" וכך הלך אל השמים והארץ, השמש, הירח והכוכבים וכל אחד השיב לו תשובה שלילית (ע"ז יז א). ר' אלעזר בן דורדיא תלה את אי יכולתו לשוב בתשובה בסיבה כללית: הרי כל ההויה משותפת, והוא הוא רק גרגיר קטן בתוך האין סוף, לכן אם הוא התנהג שלא כהוגן, אזי לא רק הוא חטא אלא כל הבריאה כולה.

ובסוף הוא אמר "אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכייה עד שיצתה נשמתו, יצאה בת קול ואמרה ר' אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העוה"ב" (ע"ז שם). כאן אכן הוא הכיר שהוא לבדו אחראי על מעשיו, משום שהאדם הוא "יחידה מוסרית עצומה שאינה תלויה בשום גורמים חיצוניים אלא חיה את חייה הפנימיים העמוקים על פי הרצון שהוטבע בטבע ברייתו" (מדברי הרב שמעון סטרליץ זצ"ל בתשובה לאור הסתכלותו של רבנו מובא בסוף אוהת"ש).

ואכן כך מלמדנו הרמח"ל, "שהיה זה מעומק עצתו יתברך שיהיה האדם עצמו בעל טובו לגמרי, ולא יהיה לגובה מעלת האדם ושפלותה לגדלה ולקטנותה סבה אחרת אלא הוא עצמו באופן שלא יהיה לו תרעומת על אחר כלל" (דרך ה' עמ' 53). ואלו דברי הרב קוק באורות התשובה (טז א1): "אחד מהיסודות של התשובה, במחשבתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמיתת הבחירה החופשית של האדם. וזהו גם כן תוכן הוידוי המחובר עם מצות התשובה שמודה האדם שאין שום עניין אחד, שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו".

חז"ל הגדילו את אחריותו של האדם וקבעו שיש לו יכולת להשפיע גם על הבריאה כולה, לעומת הדעה הראשונה בגמרא שאומרת "לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות" (קידושין מ ב), בא ר' אלעזר ב"ר שמעון ואומר: "לפי שהעולם נדון אחר רובו והיחיד נדון אחר רובו. עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות, עבר עברה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה" (קידושין שם).

ובמובן זה צריכות להיות מחשבותינו לקראת יום הדין הקרב ובא. כך מלמדנו הרב בר שאול במאמר נפלא לקראת ראש השנה (מן הבאר עמ' 245): "כל חטא מביא קלקול לחוטא ולעולם כולו, כל מצוה מביאה רפואה ותיקון למקיימה ולעולם כולו, וביום הרת עולם עושה הקב"ה דין וחשבון עם העולם כולו. והאדם אף הוא צריך לחשוב את חשבון עולמו הפרטי מבחינת העולם כולו. באיזו מידה נתתי את חלקי בתיקונו של עולם, בקידומו לקראת הזרחתו באור מלכות שמים, ובאיזו מידה, חס ושלום, קלקלתיו במקום לתקנו, עיכבתי בעד העלאתו במקום לקדמו. בכסה ליום חגנו על האדם להיות צופה למרחוק , מסוף העולם ועד סופו.

את כל הבריאה צריך הוא להרקיע, את כל המעשים ואת כל הברואים, ולראות את עצמו – כפטרונם, כאחראי בעד כל אשר להם, ברוח ובחומר, בעד מה שיש יהיה להם, ובעד כל מה שאין להם וגם אולי לא יהיה להם (אם לא יעשה את המוטל עליו). בשבילו נברא העולם והוא הנושא באחריותו של עולם זה, עולמו".

נזכה להיות עם הפועלים עם אל, ניקח את האחריות העצומה שהופקדה בידינו ונעלה אותנו ואת העולם כולו ונכריעו לכף זכות לחיים טובים ולשלום.

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
סוד גבורות גשמים – הרב ערן טמיר
סוד גבורות גשמים - הרב ערן טמיר
42 דקות
play3
בית המדרש
'ותן טל ומטר' – ברכת השנים – הרב דב ביגון
'ותן טל ומטר' - ברכת השנים - הרב דב ביגון
12 דקות
play3
בית המדרש
הרמח"ל – הקואוצ'ר של המאה 21 (מסילת ישרים 1)
הרמח"ל - הקואוצ'ר של המאה 21 (מסילת ישרים 1)
56 דקות
play3
בית המדרש
הוא היה גיבור ציד לפני ה' – הרב ערן ישועה
הוא היה גיבור ציד לפני ה' - הרב ערן ישועה
43 דקות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x