מכון מאיר: 02-6511906
ערוץ מאיר: 073-2379800
פקס: 02-6514820