האדם צריך לקבל עול מלכות שמיים גם מתוך החושך שהוא מצוי בו והעדר המעשים הטובים

ח' חשון תשע"ט
פסקה ד'

מומלץ בשבילך