חיפוש ב
אורך שיעור
יותר מ
פחות מ
תאריך
מתאריך
עד תאריך

חסידות

39:42
"וזה כלל גדול בעבודת הבינוני" - שני כללים גדולים המסייעים לבינוני...
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני שבועיים
44:11
להיות עובד אלוקים !!! על מעלת הבינוני
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 21 ימים
39:44
מה פירוש השבועה - "היה בעיניך כרשע" ? מהי מודעות עצמית מפוקחת...
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 28 ימים
45:42
תפקידו של הבינוני - להתגבר על הנטיה לרע
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני חודש
40:42
"בינוני" - היא מידת כל אדם, למרות העבודה הקשה והמאמץ- יש לכל...
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 3 חודשים
38:14
מגילת אסתר ע"פ האדמו"ר הזקן
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 3 חודשים
42:49
מח שליט על לב - על היכולת לבחור כל רגע מחדש
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 4 חודשים
37:12
התמודדותו של ה'בינוני'
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 4 חודשים
39:39
"הבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה להתלבש...
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 5 חודשים
41:13
הכרות עם טיפוס הרשע
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 5 חודשים
30:32
צדיק וטוב לו צדיק ורע לו
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 5 חודשים
43:05
הקרב על העיר
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 6 חודשים
01:04:15
התועדות יט' כסלו
יט' כסלו - חגה של תנועת חב"ד
הרב אייל ורד
לפני 6 חודשים
40:56
הנפש האלוהית והנפש הבהמית - מי נמצא על ההגה?
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 6 חודשים
44:33
'מקום משכן הנפשות'- דעת מול רגש
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 7 חודשים
35:40
חלק אלוה ממש
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 7 חודשים
36:40
נפש בהמית ראשונה
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 7 חודשים
38:30
"והיה הבן הבכור לשניאה"
"להיות בינוני" - פרקי תניא
הרב אייל ורד
לפני 9 חודשים