"תתן אמת ליעקב", "חסד לאברהם", "אשר נשבעת לאבותינו", "מימי קדם"

מומלץ בשבילך