תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית

ה' אלול תשע"ח
אורות התשובה פרק ג'

מומלץ בשבילך