תפילת "מודה אני"

כ"ז טבת תשע"ג
התפילה הראשונה בבוקר- "מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה- רבה אמונתך !"

מומלץ בשבילך