הקדשת שיעור

תפילת חנה- מדוע נדלקו האורים והתומים?

מומלץ בשבילך