תפילות אבות תקנום או כנגד תמידים תקנום ?

מומלץ בשבילך