הקדשת שיעור

תפילה של יהודי אינה חוזרת ריקם !

מומלץ בשבילך