תפילה ביחיד מתוך רעננות או בציבור בחוסר רעננות ?

י"ט חשון תשע"ד
תפילת ערבית בציבור בסוף יום עבודה לפני שאני מגיע הביתה היא עליי כמשא. מצד שני תפילה ביחיד אחרי שאני ואשתי משכיבים את הילדים מאפשרת לי התרעננות ותפילה מתוך יישוב הדעת. כיצד לנהוג?

מומלץ בשבילך