חיפוש ב
אורך שיעור
יותר מ
פחות מ
תאריך
מתאריך
עד תאריך

תנורו של עכנאי

53:33
אין אנו משגיחים בבת קול אחרי שכבר כתוב בתורה "אחרי רבים להטות"
באר הגולה למהר"ל מפראג
הרב אורי עמוס שרקי
לפני 3 שנים
38:26
יום בוער כתנור
נתיב אהבת ה'
הרב ראובן פיירמן
לפני 3 שנים
25:09
תנורו של עכנאי : אונאה
נתיב אהבת ה'
הרב ראובן פיירמן
לפני 3 שנים
56:33
תנורו של עכנאי : אונאה - חלק ג
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
32:09
תנורו של עכנאי : אונאה - חלק ב
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
27:17
תנורו של עכנאי : אונאה - חלק א
גמרא של ארץ ישראל
הרב ראובן פיירמן
לפני 4 שנים
47:31
"נצחוני בני נצחוני בני " - היתכן ?
חדשנות ושמרנות
הרב רענן ביגון
לפני 7 שנים
51:03
חדשנות ושמרנות ביהדות ובתורה
עין אי"ה
הרב רענן ביגון
לפני 7 שנים
01:02:00
יום בוער כתנור - סוגיית תנורו של עכנאי חלק ד'
אגדה ממש - אגדות חז"ל בעיון
הרב ראובן פיירמן
לפני 9 שנים
57:00
נחש דקדושה - סוגיית תנורו של עכנאי חלק ג'
אגדה ממש - אגדות חז"ל בעיון
הרב ראובן פיירמן
לפני 9 שנים
56:00
תנורו של עכנאי - חלק ב
אגדה ממש - אגדות חז"ל בעיון
הרב ראובן פיירמן
לפני 9 שנים
50:00
תנורו של עכנאי - חלק א
אגדה ממש - אגדות חז"ל בעיון
הרב ראובן פיירמן
לפני 9 שנים
59:00
סוגיית תנורו של עכנאי
נתיב לאהבת הריע
הרב ראובן פיירמן
לפני 13 שנים