הקדשת שיעור

"תנה לנו מלך"

ז' כסלו תש"ע
פרק ח' מה תפקידה של המלכות והאם היא צורת שלטון הרצויה לכתחילה מדוע הנתגד שמואל לבקשת המלוכה ומדוע לא ביטל אותה בירור עינייני המלוכה

מומלץ בשבילך