תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם

כ"ג סיון תשע"ה

מומלץ בשבילך