תכלית התפילה- בקשת צרכים או קרבת אלקים ?

מומלץ בשבילך