תיקון העולם נמצא בזוגיות בין איש לאשתו

מומלץ בשבילך