תיקון הלשון הוא חלק חשוב בקידום הגאולה של עם ישראל

מומלץ בשבילך