הקדשת שיעור

תיקון האדם והעולמות

כ"ח חשון תשע"ט
שער א' פרק ו'

מומלץ בשבילך