חיפוש ב
אורך שיעור
יותר מ
פחות מ
תאריך
מתאריך
עד תאריך
08:14
הקפדן מעביר את התורה בצורה עקומה ולא את התורה שנמסרה לו
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני 7 חודשים
08:09
ביישנות כמונעת את לימוד התורה ואת הדבקות באמת
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני 8 חודשים
09:06
"לא עליך המלאכה לגמור" אין חובת הספק בתורה אך יש חובה שלא להיבטל...
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני 11 חודשים
08:48
מעלת השקידה בתורה
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני 11 חודשים
11:02
הווי שקוד ללמוד תורה
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני 11 חודשים
09:19
"קנה שם טוב קנה לעצמו , קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא"
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני שנה
09:23
הריבוי החיובי - בתורה ישיבה ועצה
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני שנה
10:39
במפגש של הביישן עם המציאות -התורה שלמד תהיה מושפעת מהמציאות...
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני שנה
08:55
פסיביות היא מידה שלא מאפשרת קניין של תורה
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני שנה
10:39
אי אפשר לאדם להגיע ליראת חטא ללא לימוד תורה
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני שנה
09:00
"אין בור ירא חטא" - השתדלות בתורה איננה כמותית
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני שנה
10:15
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ . מהו העיקר ?
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני שנה
15:00
לימוד תורה שדומה לקבלתה מהר סיני - לימוד מרב
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני שנה
07:58
שימושה של תורה הוא מהות התורה - לחול בתוך האדם הישראלי
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני שנה
11:49
היות והתורה עצמה מבטיחה שכר "למען ירבו ימיכם" מכאן שקיום מצות...
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני שנה
08:46
משה קבל תורה מסיני
פרקי אבות
הרב רענן ביגון
לפני שנה
06:20
מי מגן עלינו - התורה או הצבא?
שאלות ותשובות
הרב שלמה אבינר
לפני שנתיים
19:04
איך לחנך ילדים לאהבת תורה?
חינוך ילדים
הרב יוני לביא
לפני שנתיים