הקדשת שיעור

תוצאת התשובה הכלל ישראלית - "ויכנעו פלישתים ולא יספו עוד לבוא בגבול ישראל"

מומלץ בשבילך