שראוי לומר רצה בכל תפלה , דיני ברכת 'מודים'

כ' אדר תשע"ט
שולחן ערוך חלק אורח חיים סימן קכ'

מומלץ בשבילך