"שעשה לי כל צרכי" - על מה מברכים ואיך זה קשור לנעליים?

מומלץ בשבילך