"שניים שיושבים" - שני יהודים שיושבים זו מדרגה שאמורה לייצר מציאות רוחנית

י"ט כסלו תשע"ח
פרק שלישי

מומלץ בשבילך