שמשון - כי שמש ומגן ה' אלהים

כ"ח סיון תשע"ו
משימתו של שמשון מצליחה, ופלישתים מזהים בו אוייב אישי. ניסים נעשים לו והכתוב מסכם את פועלו.

מומלץ בשבילך