הקדשת שיעור

שמע קולנו - גם אם לא כוונו

מומלץ בשבילך