הקדשת שיעור

שמות משפחות השבטים ורמזיהם

א' חשון תשס"ט
פרק כה - פסוקים יד - יח פרק כו פסוקים א -לג פרשת פנחס פינחס השיעור קטוע בתחילתו וחסרות כ 9 דקות ממנו . קובץ השמע של השיעור מכיל את השיעור במלואו

מומלץ בשבילך