הקדשת שיעור

שמונת ימי החנוכה מקשרים את ההווה עם תעודת העתיד

י"ג כסלו תשע"ט
על פי הגמרא במסכת שבת דף כא' הספר עין אי"ה כרך שבת א' פרק שני פסקה ט'

מומלץ בשבילך