שמואל הנביא ובניין ירושלים

כ"ה אייר תשע"ח

מומלץ בשבילך