הקדשת שיעור

שלמות התפארת כשאדם הולך בדרך האמצע

מומלץ בשבילך