שלושה שאכלו של שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה ...

י"ב טבת תש"ע
פרק ג' משנה ג'

מומלץ בשבילך