שלושה מצבי סכנה שהאדם מתחייב בנפשו

א' אב תשע"ז
פרק שלישי משנה ד'

מומלץ בשבילך