"שלא עשני גוי" - מדוע להתחיל את הבוקר באמירה גזענית?

מומלץ בשבילך