שלא לכבות ביום טוב - שו"ע סימן תקיד' סעיפים ט' - יא'

מומלץ בשבילך